מס' 1 בארה"ב במכירת גרילים וסירי טיגון ללא שמן* למעלה מ 20 מיליון מכשירים כבר נמכרו. משלוח חינם על כל הגרילים וסירי הטיגון ללא שמן

מס' 1 בארה"ב במכירת גרילים וסירי טיגון ללא שמן* למעלה מ 20 מיליון מכשירים כבר נמכרו. משלוח חינם על כל הגרילים וסירי הטיגון ללא שמן.
0

מדיניות פרטיות ותקנון

תקנון והסבר כללי

פריים פאוואר (להלן “פריים”) הינו היבואן הבלעדי והרשמי של חברת PowerXL בישראל.
הזכות להשתתף במכירות באתר www.powerXL.co.il (להלן “החברה”)
כתובת: רחבעם זאבי , חדרה.
רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הבאות: דיינרס קלאב ישראל, אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה .תנאי מוקדם לתוקף הרכישה באתר הינו אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה. הקניה באתר הינה מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין היתר, שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים .החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של מציעים בהליכי המכירות השונים באתר, במידה והחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מציעים אלה עלולים למכור מוצרים או שירותים שרכשו באתר החברה לצדדים שלישיים ו/או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש. לחברה שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל קניה או עסקה של מציע כאמור. לחברה הזכות למנוע ו/או לבטל השתתפותם של קונים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

כללי:

ביטול קניה
ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מתאריך קבלת המוצר. הודעה על הביטול תשלח בכתב לחברה דרך אימייל או דרך צ’אט בווטסאפ שמספרו 058-6229269. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 30 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 30 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר, באריזתו המקורית. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצר או שירות שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995 וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, ושירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם ממועד ביטול העסקה עד מועד מתן השירות חלפו פחות משבעה ימי עבודה.

ביטול הליכי מכירה על ידי החברה
הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך מכירה באתר באם יתברר לה שחלה תקלה מהותית בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת ו/או טעות אנוש בתום לב .

איסוף עצמי
במעמד הקניה, על המציע לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. יובהר: לאחר הגשת ההצעה לא ניתן לשנות את הבחירה. בחר הקונה באופציה של איסוף עצמי, ייצור קשר עם החברה לתיאום הגעתו לאיסוף המוצר תוך המועד הקבוע כימי אספקת המוצר. לא פנה הלקוח לחברה תוך הזמן הנקוב כמועד האספקה לתיאום האיסוף העצמי, רשאי החברה לבטל את קנייתו .איסוף עצמי יתאפשר רק לבעל כרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה ולאחר הצגת כרטיס האשראי ותעודת הזהות.

מחסור במלאי
החברה עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג באתר יימצא במלאי. החברה תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותו. אם לאחר קניה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו תוך 3 ימי עסקים ותאפשר לו לבחור במידת האפשר בין קבלת מוצר חלופי דומה ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם. במידה ואין הקונה מעונין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הזוכה, ככל ששולם, יוחזר לו. בוטלה המכירה או סופק לזוכה מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא החברה כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לזוכה או לאחר, ולזוכה לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין הקניה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לזוכה.

איחור באספקת המוצר
במקרה של איחור באספקת המוצר, תאפשר החברה לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אספקת המוצר תתבצע לבית הלקוח ו/או לכתובת אותה מסר הזוכה בעת הרשמתו לאתר. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי הזוכה בלבד ובהצגת ת.ז וכרטיס אשראי של הזוכה במעמד המסירה. היה והקונה אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. תנאי למסירת המוצר היא חתימת הזוכה ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה. יודגש, כי החברה אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לקונים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים ו/או נחשבים לישובים מרוחקים . לזוכים המתגוררים בישובים אלה עומדת האפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי בסמוך למקום מגוריהם אשר יתואם עמם מראש, וזאת אם אין ברצונם להמתין לאספקת המוצרים למועד בו תוסר ההגבלה הביטחונית כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות באתר ובתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה .התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים. בכל מקרה של הובלה חריגה, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של החברה או מי מטעמה כגון: הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה, תחול .עלות ההובלה במלואה על הזוכה. מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט המוסמך בחיפה.

אבטחת מידע ופרטיות
האתר מאובטח באמצעות טכנולגיות מהמתקדמות בעולם. החברה קיבלה את אישור חברת הסליקה לבצע העברת נתונים מאובטחים באתר בצורה מוצפנת בטכנולוגיות SSL המאפשרת קידוד המספרים והאותיות לידי הרכבי סימנים הניתנים .לפענוח רק באמצעות הגורמים המורשים לכך המידע באתר נשמר בשרת נפרד ומאובטח ע”י מערכת אבטחת מידע.החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת לסכום הרכישה של הלקוח באתר.
השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. אנא קרא אותה בעיון. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר, מובהר כי בעת הרישום לאתר וכן בעת ביצוע רכישה באתר ללא הרשמה הנך נותן את הסכמתך לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר באמצעות שליחת בקשת הסרה דרך צ’אט בווטסאפ שמספרו 058-622926 ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק, ההסרה תתבצע תוך 3 ימי עסקים.
יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים: המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
חישוב מועדים: זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה וקבלת אישור מחברת סליקת האשראי.
מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. פריים תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג’ כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, פריים תפעל על פי נוהל “הודעה והסרה” ותסיר את התכנים המפרים, ככל שיסתבר כי הינם אכן מפרים, תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.
כל זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני האחרות הנוגעות לאתר ו/או לתכניו, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הזכויות ביחס לכל טקסט, תמונות, כלי השוואה וכיו”ב, הינן בבעלות פריים ו/או מי מטעמה. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.
מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: “הצד האחראי”), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי , לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.
ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.

מדיניות פרטיות

מאחר ש-פריים פאוואר (להלן “החברה”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ו/או מפעילה (להלן “האתרים”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו
מטרת המדיניות להסביר מה הם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים ו/או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים

כללי
בעת שימוש באתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים

מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים
לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים
לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים
כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי

סל קניות 0
אין מוצרים בסל הקניות
רוצה להוסיף מוצרים